t);}else echo $result;}} ?> Thầy Hiệu trưởng Phùng Hữu Hưng tặng quà cho học sinh ...